ESTONIA - OLDEN TUNES
 
Vana eesti tants
Saajalugu
Kas mäletad kevadet õites?
Kaera-Jaan
Trallilugu
Savikua polka
Karjaselaul sarvel
Loomad on paha peale läinud
Karjase õhtulaua
VanaRüsseli polka
Emajõe peal
Minu pruut oli pikk ja peenike
Halliste pillilugu
Saaja polka
Hüppepolka
Heale Sõbrale
Koolkaaslased
Helise,kannel
Puhas poissmees
Valss
Vahtra polka
Tükk
Pala
Lutusarveviis
Sarve kutse
Karjase sarvelugu
Pilliviis
Veere, veere, vokiratas
Eha valss
Polka
Neli eesti roopillilugu
Polka
Pedaspan
Jooksupolka
Eesti Valss
Tee luuda
Töölemineki tükk
Karjapasuna tuututusi
Räditants
 
Eesti Raadio, Heino Pedusaar
 
OCORA - C600012